OEM & ODM

Synag we şahadatnama

1. Önümleri synag üçin islendik üçünji tarap synag edaralaryna iberip bileris.

2. Bazaryňyz üçin amatly önüm şahadatnamasy üçin, şahadatnamany almak üçin synagdan geçmäge taýýardyrys.

OEM & ODM

1.Biz täze modelleri işläp düzmek we bazary giňeltmek üçin bilelikde işleşip bileris.

2. Her nokady dizaýndan kämil saklamak üçin has köp tejribe.