Satyn almak şertleri

Hil kepilligi

 • Adam däl zyýana we adaty daşky gurşaw şertlerine 10 ýyllyk hil guranti bazasy.
 • Eltmegiň şertleri

 • Depozit alnandan we önümçilikden öňki nusgalary tassyklandan 30 - 45 gün soň yzygiderli.
 • Tölegiň şerti

 • Depozit üçin 30% önüm öndürilmezden ozal, iberilmezden öň tölenmeli galyndy.
 • Markanyň şertleri

 • 1. Umuman, öz markamyzy ulanýarys: Xindoors ýa-da XSF.
  2. OEM elýeterli, bize MOQ 500 toplumy we marka ygtyýarnamasy gerek.
 • Satyşdan soň

 • Mugt gurnama görkezmeleri.