Habarlar

 • The difference between steel doors and security doors, clear at once!

  Polat gapylar bilen howpsuzlyk gapylarynyň arasyndaky tapawut, birbada aýdyň!

  Metal gapylar, polat gapylar, girelgeler "top oýnaýar" diýilýän zat, döwlet howpsuzlyk gapylarynyň berk düzgünlerinden gaça durýar.Howpsuzlyk gapylary bilen deňeşdirilende, demirden ýasalan gapy çarçuwasy, gapy we berkitme plastinkasynyň, berkitme böleginiň ýoklugynyň töwereginde gulp, ...
  Koprak oka
 • How to judge the door opening direction

  Gapynyň açylyş ugruna nädip baha bermeli

  Giriş gapysynyň tertibinde, käbir müşderileriň dogry ugry saýlap bilmejekdigi, gurnama meselelerine sebäp bolup biljekdigi, käbir gurnaýjylaryň hem ýalňyşlyklary bolar.Adatça dört açyk ugur bar: Çep eliňi siňdirmek, sag eli siňdirmek, çep eliňi ...
  Koprak oka
 • Fire door expert tell you how to choose quality fi

  Fireangyn gapysynyň hünärmeni hil fi-ni nädip saýlamalydygyny aýdýar

  1. ýangyn gapysynyň ýangyna garşylygy derejesi Fireangyn gapylary Hytaýda A, B, C üç derejä bölünýär, bu ýangyn gapysynyň ýangynyň bitewiligini, ýagny ýangyna garşy durmagyň wagtyny görkezýär, Hytaýda häzirki standart 1-den pes däl. ...
  Koprak oka