Müşderilerimiz / hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaş

1 (6)
1 (8)
1 (1)
1 (3)
1 (11)
1 (9)
1 (7)
1 (4)
1 (5)
1-361

In Engineeringenerçilik işi

apartment

26-njy we ABŞ-da Alkott.

Taslama täze köp maşgalaly ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyndan we oňa degişli ýer gurluşygyndan ybaratdyr.Bu taslama üçin kwartira girelgeleri we ot gapylary bilen üpjün etdik.

fire-exit-door

26-njy we ABŞ-da Alkott.

Florida ştatynda 5 ýyldyzly şypahana.

Taslamanyň eýesi ýangyn howpsuzlygyna uly ähmiýet berýär, şonuň üçin bizden ýokary derejeli polat ot gapylaryny satyn aldylar

hospital

Kuweýtdäki halkara ýöriteleşdirilen hassahana.

Bu hassahana üçin ähli operasiýa otagynyň gapylaryny, anyklaýyş otagynyň gapylaryny we otag gapylaryny üpjün etdik.

wooden interior door

Kiprdäki Crown Island kenar ýakasyndaky prezerwatiwler.

Crown Island-yň kenar ýakasyndaky prezerwatiwler üçin giriş gapylaryny we içerki agaç gapylaryny hödürleýäris.Bu önümleriň howa çydamlylygy gaty gowy.