Lýuks seriýa ™ Alýuminiý Howpsuz-Gorag gapysy

Döküm alýumin gapylary diňe guýma alýumin panellerinden, gyzgyn galvanizli polatdan, agaçdan ýasalan plitalardan we alýumin zolaklaryndan durýar, ýöne dürli görnüşli guýma alýumin gapylarynyň dürli kombinasiýalary bar.Adatça gaty agaçdan ýasalan guýma alýumin gapylary, iki taraplaýyn guýma alýumin gapylary we umumy guýma alýumin gapylary bar.Döküm alýuminiý plastinka ulanyp, gaty agaçdan ýasalan alýumin gapy gapysy, iň inçe 8mm, döwülmez, deformasiýa bolmaz, çaknyşma garşylygy, iň galyňlygy 2-3 santimetre çenli, 2,5 mm alýumin profilleri bilen örtülen araçäk.Surfaceer we arka guýulýan alýumin plastinka iki taraplaýyn guýma alýumin gapy, bir guýma alýumin plastinkasy üçin guýma alýumin plastinka ulanyp, iki taraplaýyn guýma alýumin gapy, iň inçe ýer 8mm, iň galyň ýeri 2-3 sm, 2,5 mm alýuminiý profil gyrasyny ulanyp serhet.

 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door
 • Luxury Series™ Aluminum Safe-Guard Front door

Tehniki maglumatlar

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Döküm alýumin gapylary diňe guýma alýumin panellerinden, gyzgyn galvanizli polatdan, agaçdan ýasalan plitalardan we alýumin zolaklaryndan durýar, ýöne dürli görnüşli guýma alýumin gapylarynyň dürli kombinasiýalary bar.Adatça gaty agaçdan ýasalan guýma alýumin gapylary, iki taraplaýyn guýma alýumin gapylary we umumy guýma alýumin gapylary bar.Döküm alýuminiý plastinka ulanyp, gaty agaçdan ýasalan alýumin gapy gapysy, iň inçe 8mm, döwülmez, deformasiýa bolmaz, çaknyşma garşylygy, iň galyňlygy 2-3 santimetre çenli, 2,5 mm alýumin profilleri bilen örtülen araçäk.Surfaceer we arka guýulýan alýumin plastinka iki taraplaýyn guýma alýumin gapy, bir guýma alýumin plastinkasy üçin guýma alýumin plastinka ulanyp, iki taraplaýyn guýma alýumin gapy, iň inçe ýer 8mm, iň galyň ýeri 2-3 sm, 2,5 mm alýuminiý profil gyrasyny ulanyp serhet.Dökümiň ​​ähli görnüşi, kebşirlemezden we bölünmezden gaty guýma alýumin gapydyr.Soňra sarp edijileriň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin has köp reňklere we nagyşlara ýasalyp, ýokary hilli elektrostatik poroşok örtügini kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, ýüz ýyllap posuň, solmazlygyň we poslamagyň ajaýyp aýratynlyklaryny kepillendirip biler!

Döküm alýumin gapysynyň esasy materialy guýma alýumin gapysynyň görnüşine görä tapawutlanýar, guýma alýumin gapysynyň düzümi hem başga, ýöne iň möhüm material gaty guýma alýumin plastinkasydyr.Döküm alýumin plastinasynyň iň inçe nokadynda guýulýan alýumin gapynyň üstü 8 mm-den pes bolup bilmez, umumy gysyş öndürijiliginde hiç hili kynçylyk bolmaz.200 ° ýokary temperaturada bişirmek üçin alýuminiý gapydan ýasalan guýma, boýag boýagynyň hakyky manysy, awtoulag boýagy bilen deňeşdirilýär, solmaýar, pos ýok, boýag ýok.Arassa el bilen boýalan, dürli reňkdäki tebigy ýagtylyk şertlerinde boýagyň reňkini görmek başga bir görüş duýgusyny döreder, ruhy reňk bilen reňk berer.

Aýratynlyklary

Door 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm / 0.7mm sowuk togalanan polat ýa-da gapy ýapragy üçin galvanizli polat

Gapy çarçuwasy üçin 0.8mm / 1,2mm sowuk togalanan polat ýa-da galvanizli polat

Illing Doldurmak: bal ary kagyzy / gaýa ýüň / MgO ýangyna garşy tagta.

Oder Poroşok bilen örtülen / atylylyk geçirijisi /Oilag boýagy

Arza

Lýuks seriýa ™ Alýuminiý Howpsuzlyk Gorag gapysy willalar we kwartiralar we ş.m.

Önümiň parametrleri

GÖRNÜŞ
Önümiň ady WS-K-BM11
Material galvanizli list we Sowuk togalanan polat we alýuminiý list
Standart Ölçeg 2050 * 960mm (80,7 * 37.80 ")
Gapy Ieaf galyňlygy 10 mm (3.94 ")
Polat paneliň galyňlygy 1,0 mm
Polat çarçuwanyň galyňlygy 2,0 mm
Dolduryjy material Ary kagyzy we alýumin bal ary
Faceüzüň reňki mis boýag
Wagty ulanyň Kwartira / jaý
Üstünlik Klassiki
AKSESSUARLAR
Gapy Poslamaýan demir
Eller 3Pcs Qualityokary hilli görünýän halkalar
Gulp ulgamy Qualityokary hilli esasy gulp / gapdal gulp ýokarky we aşaky gulp jemi 13 gulp nokady
Tutuş Qualityokary hilli lýuks tutawaç
Kauçuk möhür Qualityokary hilli rezin möhür
Peephole Qualityokary hilli çukur
Silindr AB düwmeleri bilen bürünç silindr
Boltlary düzeltmek 6 sany berkitme boltlary (ululygy bazaryňyza bagly)
GAPLANMAK SANAWY
Q'ty / Karton 1 bölek / karton
Kartonyň ululygy 2250 * 1160 * 100mm

Mysal üçin galereýa

case-1
case-2
case-3
case-4
case-5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň