Söwda seriýasy ™ Polatdan gorag gapysy

Bu seriýa ýaşlaryň bezeg stiline laýyk gelmek üçin ajaýyp reňkleri we ýönekeý dizaýny öz içine alýar.Howpsuzlyk gulpy ulgamy bilen, ogurlyga garşy.Üstesine-de, professional infilýasiýa ulanýan bolsa, gapy oda çydamly bolup biler.

Birnäçe gulplama ulgamy bolan polat gapylar, hünärmenleri howpsuzlyk sanawynda möhüm enjam hökmünde gurmak maslahat berilýär.Gapynyň bu görnüşi, daşky görnüşiniň tebigy gözelligini saklamak üçin köplenç agaçdan ýasalan gap bilen gelýär.

Bikanun ýazgylaryň üçden iki böleginiň diýen ýaly gapydan edilendigini göz öňünde tutsaňyz.100 funt urgy agaç bezegini döwüp, ýekeje zarba bilen gapyny açyp biler.Aslynda polatly gapyny açmak üçin 100 funt basyşdan ýedi urgy gerek.

  • Commercial Series™ Steel Safe-Guard Door
  • Commercial Series™ Steel Safe-Guard Door
  • Commercial Series™ Steel Safe-Guard Door
  • Commercial Series™ Steel Safe-Guard Door
  • Commercial Series™ Steel Safe-Guard Door
  • Commercial Series™ Steel Safe-Guard Door
  • Commercial Series™ Steel Safe-Guard Door

Tehniki maglumatlar

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu seriýa ýaşlaryň bezeg stiline laýyk gelmek üçin ajaýyp reňkleri we ýönekeý dizaýny öz içine alýar.Howpsuzlyk gulpy ulgamy bilen, ogurlyga garşy.Üstesine-de, professional infilýasiýa ulanýan bolsa, gapy oda çydamly bolup biler.

Birnäçe gulplama ulgamy bolan polat gapylar, hünärmenleri howpsuzlyk sanawynda möhüm enjam hökmünde gurmak maslahat berilýär.Gapynyň bu görnüşi, daşky görnüşiniň tebigy gözelligini saklamak üçin köplenç agaçdan ýasalan gap bilen gelýär.

Bikanun ýazgylaryň üçden iki böleginiň diýen ýaly gapydan edilendigini göz öňünde tutsaňyz.100 funt urgy agaç bezegini döwüp, ýekeje zarba bilen gapyny açyp biler.Aslynda polatly gapyny açmak üçin 100 funt basyşdan ýedi urgy gerek.

3

Aýratynlyklary

Door 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm / 0.7mm sowuk togalanan polat ýa-da gapy ýapragy üçin galvanizli polat

Gapy çarçuwasy üçin 0.8mm / 1,2mm sowuk togalanan polat ýa-da galvanizli polat

Illing Doldurmak: bal ary kagyzy / gaýa ýüň / MgO ýangyna garşy tagta.

Oder Poroşok bilen örtülen / atylylyk geçirijisi /Oilag boýagy

Arza

Söwda seriýasy ™ Polat Howpsuzlyk Gapy, sosial ýaşaýyş jaý taslamasy, ýaşaýyş jaý gurluşyk taslamalary, zawod taslamasy we ş.m. ýaly gurluşyk taslamalary üçin niýetlenendir.

Önümiň parametrleri

Gulp Esasy gulp + gapdal gulp + ýokarky gulp (ikinjisini sazlap bolýar)
Material Sowuk togalanan polat / galvanizli polat list
Açylyş stili Swing
Içerki doldurma Bal tarak kagyzy / gaýa ýüň
Şahadatnama CE, SONCAP, ISO9001
Standart Ölçeg 2050 * 860/900/960/1200/1500/1800mm ýa-da özleşdirilip bilner
Garnituralar Boltlary tutawaçlar, ilikler, gurnamak
Açyk ugur Içerde ýa-da daşarky, çep ýa-da saga
Faceerüsti bejermek Poroşok bilen örtülen ýa-da ýylylyk geçiriji
Gapy ýapragynyň galyňlygy 50 / 70mm
Polat listiň galyňlygy 0.4 / 0.8mm, 0,5 / 1.0mm, 0.6 / 1,2mm, 0.7 / 1.2mm, 0.8 / 1.4mm we ş.m.
Jikme-jiklikler PE filminiň içinde + köpürjik halta, güýçli kartonyň daşynda
Adingüklenýän mukdar -Arym gapy üçin takmynan 80-120pcs / 20ft 200-280pcs / 40 HQ,Singleeke gapy üçin takmynan 120-150pcs / 20ft 280- -350pcs / 40HQ.

Mysal üçin galereýa

case-3
case-2
case-5
case-4
case-6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň